نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کیت ریموت SPH-4 سایلکس

_دارای ریموت  Prime Hopping 433.92MHz _دارای 3 رله(NC , NO) _ 24V ac/Dc 12 _کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها 

کیت ریموت SLL-4 سایلکس

کیت ریموت SLL4(433.92MHz) _دارای ریموت (Prime ( fixed code learning _٢٤V ac/Dc -١٢ _کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها  (فشاری

کیت ریموت SLL-3 سایلکس

_کیت ریموت SLL3(315MHz) _دارای ریموت (Prime 315( fixed code- learning _دارای 3 رله (NC , NO) _٢٤V ac/Dc 12 _کلید

کیت ریموت HCS (بدون ریموت) سایلکس

سازگار با ریموت های  Hopping Code -433.92 MHz _درای 3 رله (NC , NO) _٢٤V ac/Dc- ١٢ _کلید تنظیمات حالات

کیت ریکوت HCS (با ریموت) سایلکس

_دارای ریموت Unix _(Hopping Code 433.92MHz) _دارای 3 رله (NC , NO) _٢٤V ac/Dc ١٢ _کلید تنظیمات حالات عملکرد رله

کیت ریموت یونیکس SUH4 سایلکس

تومان
_دارای ریموت Unix _(Hopping Code_ 433.92MHz) _دارای 3رله (NC,NO) _٢٤V ac/Dc ١٢ _کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها (فشاری-لحظه ای