1

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پایه براکت دو خم فلزی 60×150 سانتی

930,000 تومان
. سایز 60×150 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت دو خم فلزی 60×120 سانتی

918,000 تومان
. سایز 60×120 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت دو خم فلزی 60×90 سانتی

619,000 تومان
. سایز 60×90 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت دو خم فلزی 50×70 سانتی

527,000 تومان
. سایز 50×70 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 50 سانتی 2سر T

503,000 تومان
. سایز 50 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 80 سانتی 2سر عمود

1,020,000 تومان
. سایز 80 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 80 سانتی 2سر

1,020,000 تومان
 . سایز 80 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 100 سانتی

405,000 تومان
. سایز 100 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 80 سانتی

347,000 تومان
. سایز 80 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 60 سانتی

298,000 تومان
. سایز 60 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 50 سانتی

276,000 تومان
. سایز 50 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد

پایه براکت خم فلزی 30 سانتی

214,000 تومان
. سایز 30 سانت . جوش سرتاسری . دارای رنگ کوره ای  . سبک و مقاوم در برابر ضربه . جنس لوله از نوع روغنی نورد سرد